Smokin Threes

Dla niektórych koszykówka to tylko gra zespołowa na hali czy boisku. My wierzymy, że to coś więcej. To coś, co jednoczy wszystkich ludzi, wszystkie społeczności, w sposób, który wykracza poza zasady gry. Smokin Threes to marka dla całej koszykarskiej rodziny, która ma przenieść miłość do basketu z boiska na ulice. Est. 2020, Poznan, Polska.