fbpx

Reklamacje

Reklamacje

Za wszelką cenę staramy się, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wszelkich wad. Jeżeli jednak zakupiony przez Ciebie towar nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi, na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie są objętą dwuletnią gwarancją.

Twoje uprawnienia jako Konsumenta określone są w szczególności w:

  • ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17.12.2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu po 25 grudnia 2014 r.
  • ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed 25 grudnia 2014 r.

Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (zakup po 25.12.2014r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (zakup przed 25.12.2014r.) możesz złożyć:

– w sklepie stacjonarnym, w tym celu weź ze sobą reklamowany produkt oraz dowód zakupu (np. paragon, fakturę VAT) a na miejscu dopełnimy reszty formalności,

– drogą wysyłkową, dołączając dowód zakupu i wypełniony przez Ciebie formularz reklamacyjny

adres do wysyłki:
ATE Mateusz Kucza
ul. Garncarska 4/8
61-817 Poznań